MOONLIGHT

Memiliki rasa dan aroma khas tembakau Cuba dengan kesan rasa mantap dan lebih spesifik. Cerutu tidak keras dan memiliki daya bakar yang sempurna. Cocok untuk perokok cerutu Cuba

C99

Memiliki rasa dan aroma khas tembakau Cuba dengan kesan rasa mantap dan lebih spesifik. Cerutu tidak keras dan memiliki daya bakar yang sempurna. Cocok untuk perokok cerutu Cuba

212 / NFC RED / NFC GREEN

Memiliki rasa dan aroma khas tembakau Cuba dengan kesan rasa sedikit lebih ringan dibanding Robusto. Cerutu tidak keras dan memiliki daya bakar sempurna. Cocok untuk perokok cerutu Cuba.